Eerste handreiking van EnergieRijk Den Haag gepubliceerd

Het doel van EnergieRijk Den Haag is het klimaatneutraal maken van (semi-) overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag met een repeteerbare, gebiedsgerichte aanpak. In een serie handreikingen lichten we toe wat deze aanpak inhoudt en welke kennis we daarbij hebben opgedaan. De eerste handreiking werd onlangs gepubliceerd.

Handreiking Alliantievorming EnergieRijk Den Haag

Het wiel niet opnieuw uitvinden

Niels Wäckerlin is binnen EnergieRijk Den Haag verantwoordelijk voor het borgen en delen van kennis. Niels: “De organisaties en hun medewerkers die een bijdrage leveren aan de doelstelling van EnergieRijk Den Haag leren in de dagelijkse praktijk veel over wat werkt en wat niet. Deze inzichten en ervaringen zijn puzzelstukjes van een repeteerbare, gebiedsgerichte aanpak. Een aanpak die ook op andere plekken door andere organisaties gebruikt kan worden. Door optimaal van elkaar te leren, hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.”

Alliantievorming als samenwerkingsinfrastructuur

De eerste handreiking gaat over alliantievorming, als een manier om een samenwerkingsinfrastructuur op te bouwen. De handreiking is bedoeld voor professionals die de energietransitie van gebouwen willen versnellen door gebiedsgericht samen te werken met vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders.

Samenwerken organiseren

Niels vervolgt: “Om echte stappen in de energietransitie van gebouwen te maken, moet je op grote schaal samenwerken. Met andere partijen in het gebied, zowel de (semi-) overheden als private organisaties. En dat is spannend. Ook al klinkt samenwerken als een zachte factor, het is wel degelijk maakbaar en te organiseren. De handreiking geeft daartoe inspirerende voorbeelden en praktische tips.”

Kennis delen en tot leven wekken

De keuze voor kennis delen via handreikingen hangt samen met het bondige en deelbare format. Niels legt uit dat de handreikingen eigenlijk de start zijn van het delen van kennis: “Om de kennis in de handreikingen ook daadwerkelijk tot leven te wekken, stimuleert EnergieRijk Den Haag een breder netwerk, waarin professionals elkaar actief helpen. Daarom staan in de handreikingen contactgegevens van personen die bij het programma zijn betrokken. Neem gerust eens contact op om het gesprek aan te gaan!

Niels Wäckerlin
Niels Wäckerlin is binnen EnergieRijk Den Haag verantwoordelijk voor het borgen en delen van kennis.

Denk met ons mee!

Wilt u meer weten over kennis op het gebied van de energietransitie van gebouwen? Of heeft u juist waardevolle kennis opgedaan die u graag met ons wilt delen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar Postbus.ERDH@rijksoverheid.nl.