Gebouwtransitiepaden geven grip op de verduurzamingsroute van vastgoed

Het doel van EnergieRijk Den Haag is het klimaatneutraal maken van overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag met een repeteerbare, gebiedsgerichte aanpak. In een serie handreikingen lichten we toe wat deze aanpak inhoudt. In de tweede, onlangs gepubliceerde handreiking ligt de focus op het zogenaamde gebouwtransitiepad. Dit is de routekaart die moet leiden tot verduurzaming van een gebouw. Deze handreiking is bedoeld voor gebouweigenaren en -beheerders die hun vastgoed doelgericht willen verduurzamen, en voor adviseurs die hierbij ondersteunen.

Binnentuin van Korte Voorhout 7
Binnentuin van Korte Voorhout 7.

Duizenden ambtenaren

De overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag bieden plek aan duizenden ambtenaren om hun dagelijkse werk uit te voeren. Het beheer van deze gebouwen heef dan ook als primaire doel het creëren van goede werkomstandigheden. Alle gebouwinstallaties en -voorzieningen zorgen samen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. En daar is energie voor nodig. Ter illustratie: alle 30 gebouwen die onderdeel zijn van de scope van EnergieRijk Den Haag verbruiken jaarlijks ongeveer 87 miljoen kWh aan elektriciteit (gemiddelde van 2017-2020). Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van meer dan 30.000 huishoudens. Tegelijkertijd zijn er veel mogelijkheden om energie te besparen, alleen al door het efficiënter inrichten van installaties. De grote vraag is natuurlijk: hoe kunnen deze gebouwen samen bijdragen aan het doel van een klimaatneutrale gebouwvoorraad?

Verduurzaming naar een streefdoel in 2040

Om grip te krijgen op de realisatie van de ambities en doelstellingen van EnergieRijk Den Haag gebruikt het programma een aantal instrumenten. Eén hiervan is het gebouwtransitiepad. Simpel gezegd is het een verduurzamingsroute van de huidige staat naar een streefdoel in 2040. Het gebouwtransitiepad geef op gebouwniveau inzicht in de energieprestatie en de voorgenomen verduurzamingsmaatregelen. Door de benodigde ingrepen op natuurlijke momenten in te plannen, ontstaat een tijdspad naar een (zo veel mogelijk) klimaatneutraal gebouw in 2040.

Concreet handvat

Patrick Hoeve, thematrekker gebouwmaatregelen bij EnergieRijk Den Haag, licht toe: “Met het gebouwtransitiepad zorgen we voor een strategie, een handvat die concreet genoeg is voor de gebouweigenaar om het pand te verduurzamen. Ook het door de gebouweigenaar gekozen energieprestatieniveau leggen we vast in het gebouwtransitiepad.”

Patrick Hoeve
Patrick Hoeve, thematrekker gebouwmaatregelen

Elk gebouw een eigen pad

Elk gebouw heef een eigen gebouwtransitiepad en draagt op die manier bij aan de verduurzamingsopgave. Niet elk gebouw zal klimaatneutraal zijn in 2040, maar de som van alle 30 gebouwen binnen de scope van EnergieRijk Den Haag wel. Voor het programma zijn de gebouwtransitiepaden dan ook essentieel om te weten of en hoe de doelen behaald kunnen worden. Daarnaast laten de gebouwtransitiepaden zien bij welke gebiedsontwikkelingen kan worden aangesloten, wat daarvan het effect is en welk moment daarvoor het meest geschikt is. Patrick:

De transitie naar klimaatneutraal vastgoed is een pad vol onzekerheden. Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit of een gebruiker van plan is binnen een jaar te gaan verhuizen. Of als er op termijn een WKO-net in de buurt wordt aangelegd. Daardoor wil je wellicht de keuze en timing van maatregelen aanpassen. De gebouwtransitiepaden moet je daarom niet als een statisch plan beschouwen, maar jaarlijks monitoren en met nieuwe inzichten de verduurzamingsstrategie aanpassen. Hoe je dat doet, lees je in de handreiking.