Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed met de Handreiking Trias Territoria

In de Handreiking Trias Territoria worden ervaringen gedeeld voor proffessionals die de verduurzaming van de energievoorziening van maatschappelijke vastgoed nastreven.

Beeld: ©Rijksvastgoedbedrijf
Ruimtelijke verdeling van het energievraagstuk binnen de Trias Territoria.

Het klimaatneutraal maken van tientallen gebouwen in een stedelijk gebied is een complexe verduurzamingsopgave. De Trias Territoria helpt EnergieRijk Den Haag (ERDH) als werkfilosofie om de verduurzaming van de gebouwen vanuit een gebiedsopgave te bekijken. In de Handreiking Trias Territoria wordt professionals een handelingsperspectief geboden bij het verduurzamen van hun vastgoed. 

Energietransitie als schaarste vraagstuk


De Trias Territoria benadert de energietransitie als schaarste vraagstuk met een gebiedsgerichte aanpak. Om binnen het programma ERDH de doelen van klimaatneutraal in 2040 te kunnen halen, zijn er meer duurzame bronnen in de regio nodig om aan alle vraag naar warmte en elektriciteit van woningen en gebouwen te kunnen voldoen. De Trias Territoria geeft aan dat de gebouweigenaar eerst maatregelen dient te nemen op gebouwniveau (stap 1). Als deze mogelijkheden uitgeput zijn samen met eigenaren van omliggende gebouweigenaren de kansen op buurtniveau te benutten (stap 2) en bij eventuele tekorten bij voorkeur vanuit de regio (stap 3) andere duurzame bronnen te (laten) ontwikkelen. Zo kan iedere gebouweigenaar, individueel en samen met omliggende gebouwen en eigenaren, verantwoordelijkheid voor de energietransitie.


De Trias Territoria samengevat in drie processtappen:


Stap 1: verminder de energievraag op gebouwniveau, bijvoorbeeld door isolatie, warmteterugwinning en energiezuinige verlichting. 
Stap 2: gebruik en deel lokale energiebronnen in de directe omgeving, en bepaal welke capaciteit ze leveren, en of die capaciteit te delen is met andere gebouwen in de buurt. 
Stap 3: koop samen duurzame energie in vanuit de regio, zoals bijvoorbeeld warmte, koude, elektriciteit of in de toekomst mogelijk waterstof.
In de handreiking worden deze stappen uitgelegd. Ook delen enkele kennishouders vanuit gemeente, provincie en programma hun uiteenlopende ervaringen met de werkfilosofie Trias Territoria.

In de Handreiking Trias Territoria  leest u meer over het toepassen van deze werkfilosofie.