Stadsbatterij experimenten van start

Op 24 oktober 2023 werd op feestelijke wijze de Stadsbatterij in de onderdoorgang van Rijnstraat 8 in gebruik genomen. Om de batterij zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten wordt in de eerste zes maanden van 2024 een serie experimenten uitgevoerd.

Werkbezoek van onderzoekers aan Stadsbatterij
Beeld: ©RVB / Marieke Sijm
Bij experimenten betrokken onderzoekers bezoeken Stadsbatterij.

Gunstig inkopen

Het eerste experiment is inmiddels gestart en richt zich op het zo gunstig mogelijk inkopen van elektriciteit. De batterij wordt opgeladen op momenten dat de prijs per kilowattuur laag is, bijvoorbeeld als er veel wind- of zonnestroom voorhanden is, en ontladen als deze prijs juist hoog is.

Pieken vermijden

Daarna volgt een experiment dat ertoe moet bijdragen dat pieken in de afname van elektriciteit worden vermeden. Door de batterij op te laden als het gebouw weinig elektriciteit gebruikt en te ontladen als de energievraag van het gebouw hoog is. Hierbij wordt onderzocht hoe de batterij kan bijdragen aan het beperken van piekreductie op het elektriciteitsnet.

Netcongestie verminderen

Het verminderen van de drukte op het elektriciteitsnet (netcongestie) is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. In het derde experiment wordt bekeken of de batterij als buffer kan fungeren om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten bij ‘file op het net’. Hierbij worden met netbeheerder Tennet afspraken gemaakt over het tijdelijk verminderen van de transportcapaciteit op het lokale net in ruil voor een financiële vergoeding.

Balanceren

In het vierde experiment wordt verkend in hoeverre de Stadsbatterij kan bijdragen aan het in balans houden van de netfrequentie, het zogenaamde balanceren. Onderzocht wordt bij welke status van de batterij (volledig geladen, deels geladen, ontladen), deze in combinatie met elders geplaatste batterijen hierbij een rol kan spelen.

Verminderen CO2-uitstoot

Het laatste experiment betreft onderzoek naar de mogelijkheden om met de inzet van de Stadsbatterij een bijdrage te leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot. De batterij wordt geladen op het moment dat er veel zonne-energie op het dak wordt opgewekt en/of het moment dat het elektriciteitsnet relatief veel duurzame energie transporteert. De opgeladen energie wordt gebruikt op het moment dat er weinig zon en wind is.

Inregelen voor gebruik, delen van ervaringen

Met de uitkomsten van de experimenten wordt de Stadsbatterij zodanig ingeregeld dat deze zo optimaal mogelijk bijdraagt aan alle genoemde gebruiksaspecten; gunstige inkoop, piekreductie, netcongestie, balanceren en verminderen CO2-gebruik. De resultaten zullen worden vastgelegd in een geactualiseerde versie van de Handreiking Innovatie Stadsbatterij die na de zomer zal verschijnen.