Frans Deeleman: 'Als dit kan, moeten we het met deze partijen kunnen'

Weblogs en interviews

De belangrijkste (semi-) overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag zijn in 2040 klimaatneutraal. Dat is het doel van EnergieRijk Den Haag, een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en diverse andere (semi-) publieke organisaties, zoals de SER, de BNG, de Politie en private partijen als de Facilicom Group, Koninklijke BAM en Safire. Wij gingen in gesprek met Frans Deeleman, projectdirecteur EnergieRijk Den Haag. “Als dit kan, moeten wij het met deze partijen kunnen!” stelt hij. “Het is ingewikkeld, maar we gaan ook naar Mars dus dan kunnen we ook wel een paar pijpen in de grond leggen!”

Frans Deeleman
Frans Deeleman

100% duurzaam in 2050

In het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat 100% van de energievoorziening in Nederland in 2050 duurzaam moet zijn. Nederland ondertekende het akkoord en de partners van EnergieRijk Den Haag (ERDH) willen graag enigszins op deze doelstelling vooruitlopen. Zij doen dit door 30 (semi-) overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag zo te verduurzamen, dat deze in 2040 klimaatneutraal zijn. Met deze doelstelling wordt zo’n 65.000 GJ per jaar bespaard.

Trias territoria

EnergieRijk Den Haag hanteert bij zijn aanpak de zogenaamde ‘Trias Territoria’. In de eerste plaats wordt gekeken naar de mogelijkheden tot energiebesparing in de gebouwen zelf met schilverbeteringen (islolatie) en de inzet van slimme technologie. Als tweede stap onderzoekt ERDH de mogelijkheden in het gebied, onder meer door het koppelen van warmte-koude bronnen en het stimuleren van de ontwikkeling van lokale geothermische bronnen. Tenslotte wordt energie ingekocht van aanvullende duurzame bronnen die ook steeds lokaler zijn. Voor deze aanpak is zowel technisch als economisch schaalgrootte een belangrijke voorwaarde, vandaar de gebiedsgerichte aanpak.

Leiderschap en lef

EnergieRijk Den Haag vraagt om ontwarren van organisatorische, technische, financiële knopen. Diverse partijen zijn betrokken, ieder met hun eigen belang. Hoe ga je daarmee om? Volgens Frans is het een kwestie van vele stappen zetten om het einddoel te bereiken. “De Energietransitie gaat over veranderen en grote veranderingen gaan nu eenmaal langzaam. Een grote uitdaging is om de aandacht en betrokkenheid van de deelnemers tijdens de reis vast te houden. Om keuzes te maken en steeds verder te gaan, ook als het soms spannend is het belangrijk leiderschap en lef te tonen. We moeten steeds in beweging blijven en we proberen dat binnen EnergieRijk Den Haag te doen door op een speelse manier zichtbaar te maken waar we mee bezig zijn. We laten resultaten zien en houden daarmee enthousiasme bij onze samenwerkingspartners en stakeholders vast."

Het gaat zeker niet allemaal in een keer goed, maar we geloven in wat we doen en dat loont.

EnergieRijk Den Haag is niet alleen een project met technische uitdagingen. “Samenwerken is vooral hard werken voor degene die wil samenwerken, maar er is geen andere weg. Het programma heeft naast een maakbare kant ook een grote zachte kant. Dat is mensenwerk en we besteden daar relatief veel tijd aan; relaties onderhouden, opschalen, en kennisdeling. Eigenlijk veel ingewikkelder dan de technische kant maar zeker zo belangrijk,” aldus Frans Deeleman.

Ook in een transitie? Hierbij de gouden tips van Frans

  • Wees nieuwsgierig, verken en onderzoek.
  • Ga het gesprek aan.
  • Scoor tussentijds successen, anders raak je de aandacht kwijt.
  • Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
  • Als je niet begint, kom je ook nergens!

Bronvermelding

Dit interview met Frans Deeleman verscheen oorspronkelijk op de website Denk Doe Duurzaam.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.