Frans Deeleman: "Terugblikken op een energierijke periode"

Weblogs en interviews

Nu het zomerreces voor de deur staat, blikt programmadirecteur Frans Deeleman graag nog even terug op de afgelopen ‘energierijke’ periode. Ook kijkt hij alvast voorui naar de rest van 2021. Zo’n laatste dag voor de vakantie vraagt daar ook bijna om… Reflecteren op wat gedaan is en plannen voor wat na de zomer komen gaat.

Frans Deeleman
Frans Deeleman

Uitdagingen

Het programma EnergieRijk Den Haag werd het afgelopen half jaar met flink wat uitdagingen geconfronteerd. Denk daarbij aan de personele wisselingen op vitale dossiers als Duurzame Warmte, WKO, Innovatie en Communicatie. En uiteraard het werken in coronatijd dat nieuwe kansen bood, maar dat door de één makkelijker werd ervaren dan door de ander.

Sinds deze maand is het team stabiel en op sterkte, waarbij we elkaar steeds beter weten te vinden, zowel online als offline. Dat geldt trouwens ook voor onze partners, stakeholders en relaties. Ik wil op deze plaats dan ook graag uitspreken dat ik jullie betrokkenheid van de afgelopen periode zeer waardeer.

Mooie stappen en waardevolle inzichten

Naast uitdagingen hebben we ook inhoudelijk mooie stappen kunnen zetten en waardevolle inzichten opgedaan die bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling(en). Ik noem er een paar:

  • het gateway-rapport met de aanbevelingen rond de inrichting van stakeholdermanagement, het betrekken van ‘beleid’ vanuit de provincie en het advies om het programma niet (alleen) als project, maar vooral ook als ontwikkeling aan te sturen;
  • een aantal innovatieprojecten, nu in de laatste fase van onderzoek gaat langzaam maar zeker richting uitvoering;
  • de WKO-koppeling tussen B20 en B30 zit in de uitvoeringsfase;
  • de brief aan Eneco waar we ons deze keer niet primair als overheden manifesteren, maar nu samen met andere (semi-) publieke en private partijen als afnemer, waarbij we eisen gaan stellen aan onze energieleverancier;
  • de marktconsultatie rond het WKO-net Binnenstad en de eerste contouren van mogelijke oplossingsrichtingen;
  • de eerste wetenschappelijke publicatie van Avans die in concept gereed is en dit najaar wordt gepubliceerd;
  • de ontwikkeling van een eerste data-driven prototype model, waarin de ERDH-gebouwen met hun kerngegevens in het ERDH-gebied geprojecteerd kunnen worden om zo een gebiedsplanning te kunnen maken;
  • de ontwikkeling van de ‘Lerende Leergang’ met de ERDH best practices die dit najaar live gaat.

We moeten het écht samen doen

Naast inhoudelijke stappen hebben we de afgelopen periode ook gemerkt dat we het écht samen moeten doen. “De energietransitie is alleen haalbaar als iedereen meedoet,” zo vertelde ik onlangs aan een journalist van RVB-magazine Van Belang. Dat samen kan en moet nog beter, en dat zal ook zeker een onderwerp zijn waar we voortdurend aandacht aan zullen blijven besteden.

Ik wens iedereen een fijne zomer toe.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.