Green Citydeal EnergieRijk Den Haag

Op donderdag 27 september 2018 is de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland en wethouder Van Tongeren van de gemeente Den Haag ondertekend. Dit is het startschot voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving in Den Haag. Uiterlijk in 2040 zijn de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal. De drie bestuurders hebben hun handtekening gezet onder deze ambitieuze afspraak.