Handreiking innovatie windturbines

Deze handreiking biedt gebouweigenaren en beheerders handvatten om een afweging te kunnen maken of windturbines in stedelijk gebied een rendabele investering kan zijn.