Handreiking ontwikkelen businesscase voor WKO-netten

Deze handreiking ondersteunt bij het opstellen van businesscases voor WKO-netten binnen een gebiedsontwikkeling. ERDH heeft hiervoor een stapsgewijze methode ontwikkeld. Ook biedt deze handreiking inzichten en geleerde lessen op basis van een uitgevoerde koppeling in Den Haag.