Contentonderzoek www.energierijkdenhaag.nl WCAG 2.1

In dit rapport van 4 oktober leest u over de toegankelijkheid van www.energierijk.nl . Het onderzoek is uitgevoerd door stichting Accessibility.

Naar aanleiding van dit rapport zijn diverse verbeteringen doorgevoerd die de toegankelijkheid vergroten. Daarbij hebben wij ons beperkt tot de content die in 2023 is geplaatst:

  • bij kaarten zijn locatiesbeschrijvingen toegevoegd
  • vet gemaakte tekstdelen zijn vervangen door kopelementen
  • citaten zijn vervangen door blockcode
  • voor opsommingen is het opsommingselement toegepast
  • bij verwijzing naar andere taal is een language atribuut toegevoegd.

In het nieuwsoverzicht zijn tekstelementen tegen groene achtergrond niet goed leesbaar. Dit valt buiten het bereik van de contentbeheerder. Bij platformro@rijksoverheid is om aanpassing van CMS gevraagd om dit probleem te verhelpen.