Warmte- en koude-uitwisseling tussen Bezuidenhoutseweg 20 en 30 in Den Haag.

In deze video wordt een geslaagde uitwisseling van warmte en koude tussen twee panden aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag getoond.