Warmte- en koude-uitwisseling tussen Bezuidenhoutseweg 20 en 30 in Den Haag.

In deze video wordt een geslaagde uitwisseling van warmte en koude tussen twee panden aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag getoond. 

In de video vertellen projectleider en gebouwbeheerder over de uitwisseling van koude en warmte tussen de gebouwen Bezuidenhoutsewet 20 en 30.