Green Citydeal EnergieRijk Den Haag

In dit document uit 2018 wordt de start van EnergieRijk Den Haag gemarkeerd en de wijze waarop de samenwerking tussen Rijk, provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag gestalte moet krijgen, vastgelegd.