Handreiking Thermisch PV

In de Handreiking Thermisch PV leest u over de mogelijkheden van zonnepanelen die zowel zonnestroom als zonnewarmte benutten. In dit geval is ook onderzocht op welke wijze deze panelen kunnen worden ingezet om de warmte-koude-opslag (WKO) te voeden.