Gebouwmaatregelen

Uiterlijk in 2040 zijn alle gebouwen die deelnemen aan EnergieRijk Den Haag klimaatneutraal en zo nodig gekoppeld aan gebiedsmaatregelen. Om deze doelstellingen te behalen organiseren we diverse activiteiten en ondersteunen we gebouweigenaren en gebouwbeheerders bij het treffen van gebouwmaatregelen.

Gebouwtransitiepaden

Met behulp van zogenoemde gebouwtransitiepaden kijken we vooruit naar grote verbeterstappen op de langere termijn. Dit in plaats van kleine renovatiestappen, maximaal vijf jaar vooruit.

Denk bij grote verbeterstappen aan schilverbeteringen (gebouwisolatie), slimmer energiegebruik en gebiedsmaatregelen. Dit verder vooruit kijken is een noodzakelijke stap om de gebouwen geschikt te maken voor aardgasvrij en klimaatneutraal in 2040.

Meerwaarde van EnergieRijk Den Haag

Gebouweigenaren en gebouwbeheerders bepalen zelf welke maatregelen ze wanneer in hun gebouwen nemen om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te worden. Daarbij kunnen ze rekening houden met de huidige staat van de gebouwen en de renovatieplanningen.

De meerwaarde van EnergieRijk Den Haag voor het thema gebouwmaatregelen zit in het uitwisselen van ervaringen en het gebruik maken van de expertise die bij de samenwerkingspartners aanwezig is. Tevens stimuleren we onze partners om alvast na te denken over verduurzaming van de gebouwen op de lange termijn. De gebouwtransitiepaden zijn daarbij een handig hulpmiddel.