Inkoop duurzame elektriciteit

De samenwerkingspartners van EnergieRijk Den Haag willen de energiebehoefte van de gebouwen zoveel als mogelijk te verduurzamen. Hiervoor moeten gebouwen minder energie gebruiken. Dat kan onder meer met schilverbeteringen (isolatie), het toepassen van ‘smart building’ technieken en het aanpassen van het gebruikersgedrag. Ook worden warmte-koude bronnen aan elkaar gekoppeld in slimme WKO-netwerken. Wat niet kan worden bespaard of lokaal kan worden opgewekt, wordt duurzaam ingekocht.

Hoe dichterbij, hoe beter

De ingekochte energie is bij voorkeur afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Hierbij geldt: hoe dichter de bron bij de afnemer, hoe beter.

Het stimuleren van gebruik van lokale energie kan op verschillende manieren gebeuren. Enerzijds door lokale energie een gunningscriterium te maken bij aanbestedingen en anderzijds door zelf energie op te wekken. Voor het laatste geldt dat er ook naar actieve samenwerkingen wordt gezocht. Een concreet voorbeeld is de samenwerking met Rijkswaterstaat die een windmolenpark op de Tweede Maasvlakte laat bouwen en exploiteren.