WKO-netten

WKO staat voor warmte en koude opslag. Door het aan elkaar koppelen van losse WKO's ontstaat een WKO-net. WKO-netten leveren duurzame warmte en koude uit de directe omgeving aan de gebouwen die deelnemen aan EnergieRijk Den Haag. Het is onze ambitie om in 2021 de eerste WKO-verbinding te realiseren. In 2040 zijn meerdere WKO-netten operationeel.

Integraal aanbod van warmte en koude

Met het koppelingen van WKO’s in een netwerk en het vervolgens het koppelen van dit netwerk aan gebouwen ontstaat een integraal aanbod van warmte en koude voor de aangesloten gebouwen. Overschotten en tekorten kunnen binnen het netwerk worden opgevangen, zodat er geen energie verloren gaat. Zo kan optimaal gebruik worden gemaakt van de capaciteit van de ondergrond.

Vooralsnog is het uitgangspunt dat niet alleen het beheer van het WKO-net, maar ook het ontwerp, de aanleg en het beheer van de losse WKO’s in hand van één partij komen te liggen. Hiertoe zal EnergieRijk Den Haag een aanbesteding op de markt zetten.