Samenwerken

Samenwerkingspartners

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag zijn de initiatiefnemers van de Green Citydeal, die het startschot vormt voor EnergieRijk Den Haag. De Green Citydeal kent, naast initiatiefnemers, ook deelnemers. Dit zijn: de Sociaal Economische Raad (SER), de Hoge Colleges van Staat, de Raad voor de Rechtspraak, de Nationale Politie, de private consortia Safire, Poort/BAM en Facilicom. Inmiddels hebben ook de Bank Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen zich aangesloten.

Waardevolle verschillen

Samenwerkingspartners nemen vanuit verschillende achtergronden en belangen deel aan EnergieRijk Den Haag. Juist die verschillen maken het programma zo waardevol: alleen samen is een gebiedsgerichte aanpak mogelijk en vanuit de verschillende achtergronden kunnen partners kennis en ervaring inbrengen.

De inbreng van de parnets vindt ondermeer plaats via de Adviesraad en de zogenaamde Transitietafels, waar partners de transitiepaden voor de gebouwen bespreken.

Addendum Green City Deal
Beeld: Erik Jansen
Nieuwe partners treden toe tot Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. Van links naar rechts: Cathelijn Peters (Unie van Waterschappen), Olivier Labe (Bank Nederlandse Gemeenten) en Van de Poel (EnergieRijk Den Haag).

Samenwerkingspartners en hun gebouwen

Onderstaand overzicht laat zien welke gebouwen in het centrumgebied van Den Haag de samenwerkingspartners willen verduurzamen. 

Rijksvastgoedbedrijf

 • Hoftoren OCW, Rijnstraat 50
 • De Resident, Parnassusplein 5
 • Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties, Turfmarkt 147
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bezuidenhoutseweg 20
 • Ministerie van Defensie, Kalvermarkt 32
 • Ministerie van Defensie, Plein 4
 • Zurichtoren, Muzenstraat 31
 • Oude Hoge Raad, Lange Voorhout 34
 • FM Haaglanden, Koningskade 4
 • Bruggebouw Oost, Juliana van Stolberglaan 4-10
 • Nationaal Archief, CBG, Onderwijsraad, Prins Willem Alexanderhof 20-22
 • Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem Alexanderhof 5

Provincie Zuid-Holland

 • Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 

Gemeente Den Haag

 • Stadhuis, Spui 68-70
 • OCC

Dienst Koninklijk Huis

 • Paleis Noordeinde, Noordeinde 68

Binnenhof

 • Binnenhof

Raad voor de Rechtspraak

 • Paleis van Justitie I, Prins Clauslaan 60
 • Paleis van Justitie II, Prins Clauslaan 20
 • Raad voor de Rechtspraak, Kneuterdijk 1

Hoge Colleges van Staat

 • Rekenkamer, Lange Voorhout 8
 • Raad van State, Kneuterdijk 22

Sociaal Economische Raad

 • Sociaal Economische Raad, Bezuidenhoutseweg 60

Nationale Politie

 • Nationale Politie, Nieuwe Uitleg 1

Bank Nederlandse Gemeenten

 • Bank Nederlandse Gemeenten, Koninginnegracht 2

Unie van Waterschappen

 • Unie van Waterschappen, Koningskade 40

Facilicom

 • Planbureaus, Bezuidenhoutseweg 30

Poort/BAM

 • Voormalig VROM-gebouw, Rijnstraat 8
 • Hoge Raad, Korte Voorhout 8

Safire

 • Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7

Op ERDH op de kaart kunt u de locatie van de gebouwen bekijken.