Windturbines in Haagse binnenstad vooralsnog niet rendabel

In een succesvolle energietransitie willen we zoveel mogelijk hernieuwbare energie lokaal opwekken. Vooral in stedelijke gebied waar weinig ruimte beschikbaar is, is dat niet gemakkelijk. Zonnepanelen worden al vaker toegepast, ook gelet op de relatief korte terugverdientijd. Energie opwekken met windturbines komt echter nog nauwelijks voor in stedelijk gebied. Terwijl ze in potentie - volgens sommige berekeningen - meer energie per vierkante meter kunnen opwekken dan zonnepanelen. Reden te meer voor EnergieRijk Den Haag om de mogelijkheden van windenergie in Den Haag te onderzoeken.
 

Lage energieopbrengst en hoge investeringen

EnergieRijk Den Haag heeft de haalbaarheid onderzocht van twee middelgrote windturbines op het dak van Rijnstraat 8 in Den Haag. Hier zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat gevestigd. Op basis hiervan is het onderzoeksteam tot de conclusie gekomen dat investeren in windturbines in het centrum van Den Haag vooralsnog niet rendabel is. Vanwege verschillende belemmeringen is de verwachte energieopbrengst een stuk lager dan eerdere prognoses deden vermoeden. Bovendien vergt het plaatsen van windturbines op een bestaand gebouw (te) hoge investeringen vanwege constructieve aanpassingen van het gebouw en ook vanwege uitvoeringskosten in een drukke, stedelijke omgeving.

Handreiking bij afwegingen

Desondanks is het waardevol om de inzichten uit het onderzoek te delen. Want waar moet bij het afwegen van het plaatsen van een windturbine in de bebouwde omgeving op gelet worden? In de Handreiking Innovatie Windturbines wordt aan de hand van zes aspecten uiteengezet hoe gebouwbeheerders in vergelijkbare situaties tot een afweging voor het inpassen van windenergie in de stedelijke omgeving kunnen komen. In deze handreiking komen de volgende aspecten aan bod: energieopbrengst, businesscase, technische inpassing, omgevingshinder, architectuur en vergunning. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Veerman en Fay van Zeijl, de kennishouders vanuit het ERDH-team via postbus.erdh@rijksoverheid.nl.

Over EnergieRijk Den Haag

ERDH is een samenwerkingsverband tussen Rijk, Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Den Haag en diverse (semi-) publieke en private partners gericht op de volledige verduurzaming van de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag. ERDH is gestart vanuit het inzicht dat duurzame installatie- en energieconcepten slimmer kunnen worden gerealiseerd als deze gebouwoverstijgend zijn in plaats van met de gebruikelijke ‘gebouw voor gebouw-aanpak’. Dat vereist samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen/eigenaren in een gebied en dat is geen makkelijke weg. Voor ERDH is de Trias Territoria het handelingsperspectief; energie besparen , lokaal opwekken en schaal inzetten. Het hogere doel van ERDH is kennis delen over het ‘wat en hoe dan’ door zelf een inspirerend en navolgbaar voorbeeld te zijn voor anderen. 

Windturbine
Beeld: ©Rijksvastgoedbedrijf
Windturbine voor toepassing in de stedelijk gebied