Derde editie leergang Gebiedsgericht Samenwerken in de energietransitie van start

Deze maand is de derde editie van de lerende leergang Gebiedsgericht samenwerken in de energietransitie van start gegaan. De leergang is bedoeld voor eigenaren en beheerders van maatschappelijk vastgoed in Nederland. RVO biedt de leergang aan haar partners uit het kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed aan. De leergang wordt verzorgd door AT Osborne.

Voor eigenaren en beheerders van maatschappelijk vastgoed in Nederland

De leergang richt zich op het verrijken van kennis en vaardigheden van eigenaren en beheerders van maatschappelijk vastgoed aan de hand van praktijkervaring uit het programma ERDH en door deelnemers ingebrachte casuïstiek. In deze editie zijn de deelnemers onder meer afkomstig van verschillende ministeries en gemeentes, de zorg en het onderwijs. Ondanks dat de deelnemers in verschillende sectoren werken, zien we dat zij tegen vergelijkbare vraagstukken aanlopen, zoals het nemen van toekomstgerichte beslissingen onder veranderende omstandigheden en de samenwerking aangaan met eigenaren van nabijgelegen panden. En juist doordat de deelnemers in verschillende contexten werken, kunnen ze veel van elkaar leren en elkaar inspireren om de vraagstukken creatief en effectief te benaderen. De trainers nemen deze lessen en andere ontwikkelingen uit de markt ook mee voor de opvolgende leergang; het is een ‘lerende leergang’. 

De leergang is geïnitieerd en gezamenlijk door EnergieRijk Den Haag (ERDH) en AT Osborne ontwikkeld

Training en intervisie 

De lerende leergang bestaat uit twee trainingsdagen en twee intervisiemomenten. De eerste dag richt zich vooral op het leren begrijpen van de dynamiek van de energietransitie. De tweede dag richt zich op het leren ingrijpen om stappen te blijven zetten. De interactieve opzet van het programma draagt bij aan het vergroten van kennis van de deelnemers over de energiewereld, het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het verwerven of vergroten van een relevant netwerk. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de leergang of heb je interesse om deel te nemen aan de volgende editie? 
Mail dan naar ryanne.pisa@rvo.nl of ulja.monte@atosborne.nl.
 

Deelnemers derde editie leergang Energietransitie
Beeld: ©RVO/AT Osborne / RVO/AT Osborne
Deelnemers van de leergang bezoeken technische ruimte.