Zonnepanelen: er is meer onder de zon met PVT en circulaire zonnepanelen

Handreiking Thermisch PV en Handreiking Circulair PV zijn twee nieuwe publicaties waarin we  professionals die ook zonnewarmte willen benutten en willen bijdragen aan het hergebruik van zonnepanelen afwegingskaders bieden.

Zonnepanelen? Behalve standaard ook keuzemogelijkheden voor PV- of circulaire panelen
Beeld: ©Oranjedak Energy
ERDH onderzocht panelen die zowel elektriciteit als warmte opleveren en circulaire panelen.

Innovatieve zonnepalen inzetten om de energie- en grondstoffentransitie mogelijk te maken.

In 2030 moet 70% van de elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen komen, zo staat in het Klimaatakkoord. Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgebouwen in om groene energie op te wekken door het plaatsen van zonnepanelen. Uiterlijk in 2030 moet 80% van de geschikte daken voorzien zijn van PV-panelen. Om deze doelstelling te bereiken heeft EnergieRijk Den Haag innovatieve zonnepanelen onderzocht.

Voor het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 73 (waar het ministerie van EZK en LNV zijn gevestigd) werden thermische zonnepanelen onderzocht. Voor Korte Voorhout 7 (waar het ministerie van Financiën en het Rijksvastgoedbedrijf zijn gehuisvest) is juist gekeken naar circulaire zonnepanelen. In de handreikingen Thermisch PV en Circulair PV wordt een afwegingskader geboden voor het toepassen van deze innovatieve panelen.

Elektriciteit én warmte benutten met thermische zonnepanelen

ERDH onderzocht de haalbaarheid van het plaatsen van PV-panelen op Rijksmonument Bezuidenhoutseweg 73 (B73). Dit leverde nuttige inzichten over het gebruik van de warmte van deze panelen en de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op Rijksmonumenten. Een proefopstelling in de hal van B73 toont de actuele opbrengst van elektriciteit en warmte en geeft inzicht in het beschikbare opwekkingsvermogen van de te plaatsen PVT-panelen.

In de Handreiking Thermisch PV leest u meer over deze leerzame en innovatieve casus waarbij PVT-panelen worden gekoppeld aan een al bestaand installatie voor warmte en koudeopslag (WKO).

Energie- en grondstoffentransitie gaan hand in hand met circulaire zonnepanelen

Naast de energietransitie, staat Nederland ook voor de uitdaging onze economie in 2050 volledig circulair te maken. Zonnepanelen produceren duurzame energie, maar zijn ook vervaardigd van schaarse grondstoffen. Inmiddels zijn er ook producenten die circulaire zonnepanelen aanbieden. Volledig circulaire PV-panelen zijn evenwel nog niet beschikbaar. In de Handreiking Circulair PV hebben we circulaire zonnepanelen van drie producenten naast elkaar gezet en deze vergeleken met elkaar en met reguliere zonnepanelen. Professionals die de verduurzaming van de energievoorziening én hergebruik van schaarse grondstoffen nastreven, bieden we hiermee de helpende hand. Daarbij focussen we op vijf aspecten: de beschikbaarheid van een materialenpaspoort, mogelijkheden van hergebruik, CO2-uitstoot, levertijd en businesscase.

Leon van der Heiden, Rijksvastgoedbedrijf: “Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Wij maken ons vastgoed in een hoog tempo klaar voor een groene en duurzame toekomst. Zonnepanelen zijn hiervan een essentieel onderdeel. Dit onderzoek helpt enorm om een goed beeld te krijgen van circulaire zonnepanelen die verkrijgbaar zijn op de markt.”

In de Handreiking Circulair PV  leest u meer over deze leerzame en innovatieve casus waarbij zonnepanelen op circulariteit zijn onderzocht.