Handreiking Circulair PV

In deze handreiking wordt een afwegingskader geboden bij de mogelijkheden van circulair PV-panelen. Drie circulaire zonnepanelen worden vergeleken met een niet-circulaire paneel. De panelen worden vergeleken op mogelijkheden van scheiding van gebruikte materialen, grondstofgebruik en garantie op retour aan het eind van de gebruiksduur.