Consortium ‘Nieuwe Energie’ ondersteunt komende vijf jaar ERDH-programma

‘Nieuwe Energie’, een consortium bestaande uit RoyalHaskoningDHV, Fakton en AT Osborne, gaat met ingang van 1 februari 2024 het programma EnergieRijk Den Haag voor vijf jaar ondersteunen. De adviesbureaus in het consortium leveren producten op het gebied van (technisch) programmamanagement en onderliggende expertise.

Energierijk Den Haag - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Openbare aanbesteding

Na een openbare aanbestedingsprocedure waarbij zich initieel 32 ondernemingen geïnteresseerd toonden in het uitvoeren van opdrachten voor ERDH, hebben uiteindelijk drie consortia zich ingeschreven. De winnende combinatie ‘Nieuwe Energie’ onderscheidt zich van de andere inschrijvers met een verfrissende aanpak waarbij ze de juiste toon wisten te raken op alle gevraagde aspecten.

De opdracht voor vijf jaar vertegenwoordigt een waarde van 6 miljoen euro ex btw. Periodiek wordt een nadere overeenkomst van werkzaamheden opgesteld waarin de afgesproken werkzaamheden worden beschreven en budgetten worden afgesproken. 

De afgelopen vier jaar heeft het consortium Motion2040 (adviesbureaus Witteveen+Bos, DWA, Rebel, TwijnstraGudde/Ochtendmensen) ERDH ondersteund. Met hun bijdrage werden mooie resultaten geboekt, zoals de realisatie van een Stadsbatterij, de koppeling van WKO-systemen tussen gebouwen en een serie handreikingen voor professionals die vormgeven aan de energietransitie.

Nieuwe uitdagingen

De komende vijf jaar staat ERDH voor de uitdaging centraal om de partners Rijk, Provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag een grotere verantwoordelijkheid te laten dragen voor de inhoud van de opgaven op het gebied van de energietransitie. Hiermee zal het draagvlak voor de binnen het programma ontwikkelde aanpakken, methodieken en werkprocessen worden vergroot en zal het programma ERDH uiteindelijk overbodig worden. De partners zullen na vijf jaar zelf de energietransitie van de belangrijkste (semi-)overheidsgebouwen in Den Haag verder gaan vormgeven. ‘Nieuwe Energie’ zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan deze uitdaging.

ERDH-programmadirecteur Frans Deeleman:  Ik zie uit naar de samenwerking met de collega’s van ‘Nieuwe Energie’ waarmee we samen verder gaan bouwen aan klimaatneutrale gebouwen in Den Haag.

Ellis ten Dam, overall programmamanager namens het consortium:  Wij zijn vol energie om samen met de partners van EnergieRijk Den Haag de volgende stappen te zetten om de ambitieuze doelstelling van klimaatneutrale gebouwen in 2040 te kunnen behalen. Hierbij zetten we breed in om met de opgedane kennis een bijdrage te leveren aan het versnellen van de Energietransitie in Nederland, te beginnen in Den Haag.