In drie stappen naar een businesscase voor WKO-netten met nieuwe ERDH-handreiking.

EnergieRijk Den Haag ondersteunt professionals die de energietransitie willen versnellen. In een nieuwe handreiking Ontwikkelen businesscase voor WKO-netten wordt stapsgewijs uiteengezet hoe te komen tot een businesscase voor het koppelen van warmte-koude-opslagen (WKO’s). Deze handreiking biedt ook inzichten en geleerde lessen op weg naar het opstellen van een businesscase voor WKO-netten.

Stapsgewijze aanpak businesscase WKO-netten
In drie stappen op weg naar een businesscase WKO-netten.

De stapsgewijze methode start bij In het technische model waarbij de huidige en toekomstige energiebehoefte en de opwekcapaciteit van de deelnemende gebouwen en kenmerken van de installaties in kaart wordt gebracht. De resultaten van het technische model worden gebruikt in het financiële delta model om kosten en baten voor de te onderzoeken gebiedsoplossingen te bepalen. Hierbij worden niet alleen de financiële maar ook duurzaamheidsbaten inzichtelijk gemaakt. Tenslotte stelt de opdrachtgever voor de gekozen gebiedsoplossing een gebruikelijke businesscase van de scope van de aanbesteding op.

Behalve het ontwikkelen van de businesscase delen we in deze handreiking zeven lessen op basis van onze ervaringen bij het ontwikkelen van WKO-netten in ons ontwikkelprogramma, zoals de wijze van selecteren van kansrijke clusters van WKO-netten of het omgaan met onzekerheden.

Met een serie handreikingen ondersteunt ERDH-professionals die de energietransitie willen versnellen. Eerder verschenen onder andere handreikingen Test temperatuurverlaging en Gebouwtransitiepaden.