Binnenstad Den Haag

Eerste wetenschappelijke publicatie ERDH

EnergieRijk Den Haag is een ontwikkelprogramma, waarin door middel van een zoektocht naar een vorm van partnerschap een grote stap en voorbeeldbijdrage aan de energietransitie wordt geleverd. Deze ontwikkeling en de implementatie van binnen het programma ontwikkelde maatregelen, beschrijft lector Perica Savanovic in een drieluik van verhalende wetenschappelijke publicaties. Hiervan is dit de eerste.

In deze eerste publicatie geeft Savanovic voornamelijk de stand van zaken (descriptieve fase) van het programma halverwege 2021. In de tweede publicatie zal vervolgens de nadruk liggen op de omschrijving van volgende ontwikkelstappen (prescriptieve fase). De derde publicatie sluit tot slot af met de beschrijving van de nieuwe stand van zaken (descriptieve fase II), inclusief reflecties op het proces dat EnergieRijk Den Haag heeft doorlopen.