Kennis

Geleerde lessen verzamelen we, leggen we vast en delen we binnen en buiten EnergieRijk Den Haag. Hiertoe ontwikkelen we een kennisinfrastructuur, maken we handreikingen en organiseren we een leergang voor veranderaars in de energietransitie. Ook hebben we een samenwerking met hogescholen Avans / Inholland over het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek en een verhalende publicatie over gebiedsgerichte samenwerking.

Handreikingen voor professionals

In een serie handreikingen belichten we onderwerpen die centraal staan bij onze aanpak. De handreikingen zijn bedoeld voor professionals die de energietransitie van gebouwen willen versnellen door gebiedsgericht samen te werken. De kennis delen we via handreikingen, vanwege het bondige en deelbare format. Om deze kennis tot leven te brengen, stimuleren we een breder netwerk waarin professionals elkaar actief helpen. Neem gerust  via postbus.erdh@rijksoverheid.nl contact op voor meer informatie.

ERDH handreikingen:

Kijk hier voor een overzicht van alle ERDH-publicaties.

Beeld: ©RVB / RVB, Michel van Wessem
Met handreikingen delen we kennis om zo opgedane kennis en ervaring te delen en soortgelijke initiatieven van anderen te inspireren.

Leergang Energietransitie

De leergang biedt lessen uit de unieke samenwerking tussen Rijk, gemeente Den Haag en provincie Zuid Holland en de gebiedsaanpak die voor het eerst in Nederland wordt toegepast. De eerste fase van EnergieRijk Den Haag heeft geleid tot waardevolle ervaringen en inzichten op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving en de samenwerkingsvormen die dit mogelijk maken.

Praktijkervaringen centraal

Hiermee gaan deelnemers aan de slag in de door EnergieRijk Den Haag samen met AT Osborne ontwikkelde leergang. Aan bod komen praktijkervaring, dilemma’s en hoe hiermee om te gaan. De leergang behandelt verschillende onderwerpen op interactieve wijze. In twee dagen en twee intervisiemomenten biedt de leergang hands-on kennis en vaardigheden uit de praktijk om doeltreffend met de energietransitie om te gaan.

Training
Beeld: ©AT Osborne
Leren van elkaar tijdens de leergang.