Kennis

Geleerde lessen verzamelen we, leggen we vast en delen we binnen en buiten EnergieRijk Den Haag. Hiertoe ontwikkelen we een kennisinfrastructuur, maken we handreikingen en organiseren we een leergang voor veranderaars in de energietransitie. Ook hebben we een samenwerking met Avans Hogescholen over het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek en een verhalende publicatie over gebiedsgerichte samenwerking.

Handreikingen

Middels een serie handreikingen belichten we onderwerpen die centraal staan bij onze aanpak. De handreikingen zijn bedoeld voor professionals die de energietransitie van gebouwen willen versnellen door gebiedsgericht samen te werken. De kennis delen we via handreikingen, vanwege het bondige en deelbare format. Om deze kennis tot leven te brengen, stimuleren we een breder netwerk waarin professionals elkaar actief helpen. Daarom staan in de handreikingen contactgegevens van de betrokken personen. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Alliantievorming

De eerste handreiking is de handreiking alliantievorming. Volgende onderwerpen zijn onder meer WKO-netten, gebouwtransitiepaden, temperatuurverlaging van stadswarmte, innovaties en aanbesteding. Deze handreikingen volgen in de loop van 2022 en 2023.

Leergang gebiedsgericht samenwerken

De leergang ‘Gebiedsgericht samenwerken in de energietransitie’ van programma EnergieRijk Den Haag’ richt zich op het delen en verrijken van kennis en ervaring die benodigd is om te groeien als versneller in de energietransitie. Deze leergang ontwikkelt zich met de voortgang van het programma en haar deelnemers. Samen dragen zij bij aan een Community of Practice, waarin deelnemers van elkaar kunnen blijven leren.

Leren van EnergieRijk Den Haag

De leergang biedt lessen uit de unieke samenwerking tussen Rijk, gemeente Den Haag en provincie Zuid Holland en de gebiedsaanpak die voor het eerst in Nederland wordt toegepast. De eerste fase van EnergieRijk Den Haag heeft geleid tot waardevolle ervaringen en inzichten op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving en de samenwerkingsvormen die dit mogelijk maken.

Praktijkervaringen centraal

Hiermee gaan deelnemers aan de slag in de door EnergieRijk Den Haag samen met AT Osborne ontwikkelde leergang. Aan bod komen praktijkervaring, dilemma’s en hoe hiermee om te gaan. De leergang behandelt verschillende onderwerpen op interactieve wijze. In twee dagen en twee intervisiemomenten biedt de leergang hands-on kennis en vaardigheden uit de praktijk om doeltreffend met de energietransitie om te gaan.

Training
Beeld: ©AT Osborne
Leren van elkaar tijdens de leergang.