Binnenstad Den Haag

Handreiking alliantievorming

Het doel van EnergieRijk Den Haag is het klimaatneutraal maken van
(semi-) overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag met een repeteerbare, gebiedsgerichte aanpak. In een serie handreikingen lichten we toe wat deze aanpak inhoudt. De eerste handreiking in de serie richt zich op alliantievorming. Alle handreikingen samen dragen bij aan het ontwikkelen en delen van kennis.

Alliantievorming als samenwerkingsinfrastructuur

De focus van deze handreiking ligt op alliantievorming, als een manier om een samenwerkingsinfrastructuur op te bouwen. De handreiking is bedoeld voor professionals die de energietransitie van gebouwen willen versnellen door gebiedsgericht samen te werken met vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders.