Samenwerkingsovereenkomst Avans Hogeschool en staatssecretaris Knops getekend

Het Rijksvastgoedbedrijf en Avans Hogeschool gaan samenwerken om de kennis en ervaring over verduurzamen van de gebouwen vast te leggen en te delen. Zo worden de best practices uit EnergieRijk Den Haag verzameld en beschikbaar voor iedereen die bestaande gebouwen wil verduurzamen. Vandaag tekenden de heer Rüpp, voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een samenwerkingsovereenkomst.

Het Rijksvastgoedbedrijf en Avans Hogeschool tekenen de samenwerkingsovereenkomst voor EnergieRijk.
Beeld: ©Energierijk Den Haag
Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (links) en de heer Rüpp, voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool (rechts).

Avans Hogeschool

Het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) van Avans Hogeschool verzamelt en onderzoekt de meest kansrijke toepassingen voor ERDH en richt zich op het realiseren van technische innovaties voor een duurzame wereld. Onder leiding van het lectoraat Gebouwde Omgeving wordt dit onderzoek uitgevoerd. Bij ETI doen lectoren, onderzoekers, docenten en studenten in verschillende lectoraten praktijkgericht onderzoek naar de ontwikkeling van een duurzame wereld.

De heer Rüpp, voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool: “Dit onderzoek past uitstekend bij het lectoraat Gebouwde Omgeving. Wij zijn trots en verheugd dit onderzoek gezamenlijk uit te voeren. Avans hecht belang aan deelname aan initiatieven zoals ERDH, omdat de hier beoogde kennisontwikkeling mede input vormt voor onderwijsprogramma’s.”

Staatssecretaris Knops: “De samenwerking met Avans is waardevol voor nu en in de toekomst. Met EnergieRijk Den Haag ontwikkelen we duurzaamheidsinnovaties die toegepast kunnen worden op bestaand vastgoed. Door Avans wordt de kennis vastgelegd en daarmee geborgd voor de toekomst. ”