Handreiking gebouwtransitiepaden

In de handreiking gebouwtransitiepasen ligt de focus op het zogenaamde gebouwtransitiepad. Dit is de routekaart die moet leiden tot verduurzaming van een gebouw. Deze handreiking is bedoeld voor gebouweigenaren en -beheerders die hun vastgoed doelgericht willen verduurzamen, en voor adviseurs die hierbij ondersteunen.