Turfmarkt 147

Turfmarkt 147 is ontworpen als een plint van waaruit de twee torens als hoogbouw oprijzen. De ongeveer 5000 medewerkers beschikken in het gebouw over 4000 werkplekken. De beide torens zijn 146 meter hoog. Bij opening was het gebouw het grootste kantoorgebouw van Nederland.

Turfmarkt 147
Gevel van Turfmarkt 147

Een flexibel kantoorgebouw

De bestaande huisvesting van de ministeries voldeed niet meer en renovatie van de bestaande panden bleek te kostbaar. In samenwerking met de opdrachtgever heeft het Rijksvastgoedbedrijf het programma van eisen vertaald naar een flexibel kantoorgebouw waarin meerdere indelingen mogelijk zijn. Hierdoor sluit het gebouw aan bij de huidige werkprocessen en is het eenvoudig aan te passen aan toekomstige behoeften van de ministeries.

Gebouwgegevens

  • Eigenaar: Rijksvastgoedbedrijf
  • Gebruiker: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en et Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Gebruiksfunctie: Kantoor
  • M2 BVO: 139.939
  • Energielabel: A
  • Bouwjaar: 2008
  • Architect: Hans Kollhoff