Innovatie en smart buildings

EnergieRijk Den Haag wil een koploper en inspirerend voorbeeld zijn voor de energietransitie in stedelijk gebied. Innovatie levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie van gebouwen.

Leren door te innoveren

Met innovatie wordt bijgedragen aan de drie hoofddoelstellingen van het programma EnergieRijk Den Haag, namelijk het toepassen van de Trias territoria, het opbouwen van een samenwerkingsinfrastructuur en het ontwikkelen en delen van kennis. Deze bijdrage wordt zichtbaar met pilots, proefopstellingen en proeftuinen, waarbij vaak waardevolle leerlessen worden opgedaan. Potentiële innovatieprojecten worden gesignaleerd of verkend op mogelijkheden om deze te kunnen toepassen in ERDH-gebouwen. En haalbaarheidsstudies worden in samenwerking met gebouweigenaren en belanghebbenden uitgevoerd.

Momenteel worden verschillende nieuwe innovaties onderzocht op haalbaarheid en zijn ook al een aantal innovaties in uitvoering, zoals het toepassen van PVT-panelen bij Bezuidenhoutseweg 73. De meest zichtbare innovatie betreft de plaatsing van de Stadsbatterij in de onderdoorgang van de Rijnstraat 8.

Smart buildings

Bij 'smart buildings' ofwel ‘slim vastgoed’ starten we met het inrichten van een proces voor het monitoren en meten van het energiegebruik van de ERDH-gebouwen. Met deze meetgegevens kunnen we het energiegebruik binnen de gebouwen in samenhang optimaliseren. Dit proces draagt ook bij bewuster maken van de gebruikers van gebouwen en van hun eigen aandeel in het realiseren van energiebesparingen. Hierbij benutten we ook de meetgegevens uit de tests temperatuurverlaging indien gebruik wordt gemaakt van het stadsverwarmingsnet.

Innovatiefunnel

Bij innovatie werken we met de zogenaamde ‘innovatiefunnel’. Hierin doorlopen innovaties aan de hand van zes fasen een proces van verkenning tot opschaling.

  1. Verkennen van de innovatie: inspiratie opdoen èn behoeftes ophalen: welke behoeftes heeft de gebouwenbeheerder?
  2. Haalbaarheidsscan: het toetsen van een innovatie op haarbaarheid.
  3. Implementeren van de innovatie: het uitvoeren van een innovatie.
  4. Stimuleren van de innovatie: een innovatie toepassen bij één of meerdere deelnemende gebouwen; leren door te doen.
  5. Opschalen van de innovatie binnen EnergieRijk Den Haag: bij iedere gebouwrenovatie van deelnemende gebouwen wordt getoetst of de innovatie toegepast kan worden.
  6. Opschalen van de innovatie buiten EnergieRijk Den Haag: uitdragen van de innovatie zodat deze kan worden toegepast in de rest van Nederland.
Beeld: ©RVB
De zes fasen van de innovatiefunnel.

Een greep uit onze innovaties

Toetsingscriteria voor innovatie

Om te toetsen of een innovatie past binnen het programma, hebben we een aantal toetsingscriteria vastgesteld waaraan een innovatie moet voldoen om kans van slagen te hebben. Een innovatie wordt getoetst op:

  • Is deze vernieuwend, of niet eerder toegepast in het betreffende gebouw?
  • Kan de innovatie bijdrage aan de zichtbaarheid en impact op het energiegebruik van getroffen maatregelen?
  • Kan de innovatie binnen de looptijd van het ERDH-programma uitgevoerd worden?
  • Is de innovatie kansrijk en opschaalbaar in de zin dat de innovatie ook in andere gebouwen van deelnemende partners kan worden toegepast.