Innovatie en smart buildings

EnergieRijk Den Haag heeft de ambitie om in uiterlijk 2030 een koploper en inspirerend voorbeeld te zijn voor de energietransitie in stedelijk gebied. Innovatie is daarbij niet alleen een zichtbare pijler, het levert ook een belangrijke bijdrage aan het klimaatneutraal maken van gebouwen.

Smart buildings

Bij 'smart buildings' ofwel ‘slim vastgoed’ starten we met het inrichten van een proces voor het monitoren en meten van het energiegebruik in de deelnemende gebouwen. Met deze meetgegevens kunnen we het energiegebruik binnen de gebouwen in samenhang optimaliseren. Ook is het doel om de gebouwgebruikers bewuster te maken van hun eigen aandeel en de mogelijkheden tot energiebesparing.

Innovatiefunnel

Binnen het thema innovatie werken we al enige tijd met de zogenaamde innovatiefunnel. Hierin doorlopen innovaties aan de hand van vier fasen een proces van verkenning tot opschaling.

  1. Verkennen van de innovatie: inspiratie opdoen.
  2. Stimuleren van de innovatie: innovatie toepassen bij één of meerdere deelnemende gebouwen, leren door te doen.
  3. Opschalen van de innovatie binnen EnergieRijk Den Haag: bij iedere gebouwrenovatie van deelnemende gebouwen wordt de innovatie meegenomen.
  4. Opschalen van de innovatie buiten EnergieRijk Den Haag: toepassen van de innovatie in de rest van Nederland.

Leren door te innoveren

Het ontwikkelen, vastleggen en delen van kennis is een belangrijke doelstellingen van EnergieRijk Den Haag. Het thema innovatie en smart buildings kan een belangrijke bijdrage leveren op dit gebied. Innoveren gebeurt immers veelal met pilots, proefopstellingen en proeftuinen, waarbij vaak waardevolle leerlessen worden opgedaan.

Op dit moment vindt het ontwikkelen van kennis, leerlessen en ervaringen voornamelijk incidenteel plaats. De komende periode gaan we aan de slag met een zogenaamde 'leer-infrastructuur' opgezet, zodat we geleerde lessen systematisch kunnen vastleggen en delen. Binnen én buiten EnergieRijk Den Haag.

Een greep uit onze innovaties