ERDH Tour: stadswandeling langs klimaatneutrale hotspots

EnergieRijk Den Haag (ERDH) werkt aan het klimaatneutraal maken van zo’n 30 (semi-) overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag. Maar wat houdt dat precies in en welke projecten komen daarbij kijken? Om deze vragen te beantwoorden, organiseerden Thomas Metz en Niels Wäckerlin tijdens de RVB Kennisweek de zogenaamde ERDH Tour, een standswandeling langs enkele hotspots van het programma. In dit bericht een (video-) verslag.

ERDH Tour
Beeld: ©MatZwart
Deelnemers tijdens de ERDH Tour door het centrumgebied van Den Haag

Temperatuurtest stadhuis gemeente Den Haag

De afgelopen winterperiode is bij het stadhuis een test uitgevoerd, waarbij de aanvoertemperatuur van stadswarmte is verlaagd. Met deze test is het mogelijk te ontdekken of het gebouw geschikt is om met een lagere temperatuur te verwarmen. Belangrijk, want als de leverancier van stadswarmte een lagere temperatuur kan aanbieden, is het veel beter mogelijk deze stadswarmte duurzaam op te wekken. Technisch gebouwbeheerder Alvin Frijters nam de deelnemers van de ERDH Tour mee naar de kelder van het stadhuis voor een blik op de installaties en het verhaal rondom de test.

Koppelen van WKO-systemen

Een mogelijk grote bijdrage aan de energietransitie is het uitwisselen van warmte en koude tussen gebouwen. Op die manier kunnen de bestaande WKO-systemen (warmte-koude opslag) efficiënter gebruikt worden. ERDH onderzoekt de mogelijkheid om tussen bestaande WKO’s een net aan te leggen. Dit toekomstige net verbindt het Haagse stadhuis, het Binnenhof en het Ministerie van Defensie. Rik Altena, energieadviseur in het ERDH-team, liet zien waar het tracé zou kunnen liggen en welke uitdagingen er allemaal komen kijken bij de realisatie van een WKO-net.

Op een iets kleinere schaal is reeds een koppeling gemaakt tussen twee overheidsgebouwen aan de Bezuidenhoutseweg. Een win-win situatie, want het ene gebouw heeft een overschot aan warmte en het andere gebouw wil juist koude leveren.

Duurzame innovaties

ERDH geeft ook ruimte aan innovaties die helpen bij het versnellen van de energietransitie. Bij Rijnstraat 8 heeft Thomas Metz toegelicht waarom windturbines op het dak van dit gebouw momenteel niet haalbaar zijn. Ook zagen deelnemers de plek waar een zogenaamde ‘stadsbatterij’ is voorzien. Met deze stadsbatterij kan duurzame energie opgeslagen worden en de piek in vraag (of juist teruglevering) worden afgevlakt. Belangrijk in de strijd tegen netcongestie. De stadsbatterij wordt naar verwachting begin 2023 geplaatst.

Groene gevel en thermische zonnepanelen

Bij de Bezuidenhoutseweg 73, waar de ministeries EZK en LNV zijn gehuisvest, vertelden Rik Althena en Thomas Metz tot slot over twee andere innovaties: een groene gevel en thermische zonnepanelen op het dak. Naaste ecologische waarde draagt de groene gevel ook bij aan het verminderen van de opwarming van de omgeving en de gevel. De thermische zonnepanelen (PVT) wekken zowel elektriciteit als warm water op uit zonlicht. Het warme water wordt gebruikt om vervolgens het WKO-systeem te voeden.

Kennisdelen om energietransitie te versnellen

Het is niet voor niets dat de ERDH Tour plaatsvond tijdens de RVB Kennisweek. Kennisdeling is een belangrijk speerpunt van ERDH. Thematrekker Kennis bij ERDH, Niels Wäckerlin legt uit: "Geleerde lessen verzamelen we, leggen we vast en delen we binnen en buiten het programma. Met de kennis die wij ontwikkelen, kunnen anderen hun voordeel doen. Ook op die manier versnellen we de energietransitie. Het is dan ook gaaf om tijdens de ERDH Tour meer te mogen vertellen over het programma en onze projecten."

Bekijk de video voor een sfeerimpressie van de ERDH Tour.