Handreiking Innovatie stadsbatterij

Voor professionals in de energietransitie die overwegen om een batterij in stedelijk vastgoed te plaatsen.