Aftrap verduurzaming Rijksmonument Bezuidenhoutseweg 73

Op maandag 15 mei is het startschot gegeven voor de plaatsing van zonnepanelen, groene gevel en een verdere vergroening van de omgeving van Rijksmonument Bezuidenhoutseweg 73. In een maquette wordt voor gebruikers van het gebouw getoond welke duurzame aanpassingen in en rond het gebouw worden gerealiseerd. Een proefopstelling moet gegevens opleveren voor de inrichting van de toekomstige installaties.

onthulling
Beeld: ©Ministerie van EZK, foto Simone Urich
Onthulling maquette verduurzamingsmaatregelen Bezuidenhoutseweg 73 op 15 mei 2023 door plaatsvervangend Secretaris-Generaal Gerdine Keijzer-Baldé en Energierijk Den Haag programmadirecteur Frans Deeleman.
Beeld: ©Rijksgebouwendienst / Artitst impression: Arcadis
Impressie van een groene gevel van Bezuidenhoutseweg 73. Over de definitieve invulling hiervan wordt nog overlegd.

Zonnepanelen, groene gevel en groene omgeving

EnergieRijk Den Haag gaat bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw Natuur en Visserij (LNV), beide gehuisvest in het gebouw, aan de slag met thermische zonnepanelen. Dit zijn panelen waarbij zowel de opgewekte elektriciteit als warmte wordt benut. De warmte wordt benut om de in de winter aan de Warmte-Koude-Opslag (WKO) onttrokken warmte terug te brengen (regeneratie). Daarnaast zal een deel van de omgeving van het gebouw worden aangeplant als bijdrage aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook wordt nagedacht over een groene gevel, maar gelet op het monumentale karakter van het pand wordt over de invulling hiervan nog overlegd.

Leren met een proefopstelling


Voorafgaand aan de realisatie is een proefopstelling ingericht. Deze moet inzicht geven in de wijze waarop installaties zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd om de opbrengst van de innovatieve zonnepanelen zo optimaal te kunnen gebruiken. Op basis van metingen zal de definitieve inrichting van de installaties plaatsvinden. Naast de proefopstelling is er voor gebruikers van de gebouwen in de centrale hal ook een maquette onthuld. Deze laat zien welke duurzame aanpassingen in en rond het gebouw worden gerealiseerd.


Complexe opgave


Bij het aanbrengen van zonnepanelen op een groot, monumentaal gebouw zoals Bezuidenhoutseweg 73 komt veel kijken. De monumentale status vereist overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Rijksbouwmeester en de afdeling monumentenzorg van de gemeente. Ook zal er onderzoek worden moeten gedaan naar de draagkracht van de dakconstructie van het gebouw en nagegaan moeten worden of de zonnepanelen kunnen worden aangesloten op de bestaande elektrische en klimaatinstallaties. Vervolgens volgt de aanbesteding. Naar verwachting zullen de zonnepanelen in het vierde kwartaal van dit jaar worden geplaatst.
 

Beeld: ©Rijksvastgoedbedrijf
Proefopstelling verduurzaming Rijksmonument Bezuidenhoutseweg met innovatieve zonnepanelen en nog uit te voeren proeven met vergroening van de gevel.