Bezuidenhoutseweg 73

Het Rijksmonument aan de Bezuidenhoutseweg 73 is in 1958 gebouwd in opdracht van architect Gijsbert Friedhoff. Later, in de periode 2005-2012, is het gebouw grondig gerenoveerd door architect Cees van Dam. Het gebouw werd ontworpen als Rijkskantoor en huisvest momenteel twee ministeries, namelijk: Economische Zaken en Klimaat & Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bijnaam: B73

Bezuidenhoutseweg 73
Beeld: ©Ministerie van EZK
Aanzicht van Bezuidenhoutseweg 73

Feitje: Het gebouw heeft een plafondschildering van M.C. Escher.

B73 en EnergieRijk Den Haag

Het pand aan de Bezuidenhoutseweg 73 doet mee in het programma EnergieRijk Den Haag. Middels een verduurzamingsroute is het streven om klimaatneutraal te worden.

Gebouwgegevens

  • Gebruiksfunctie: Kantoor
  • Rijksmonument
  • BVO m2 : 59.594
  • Energielabel: B
  • EI: 1,15
  • Bouwjaar: 1958, gerenoveerd en uitgebreid in 2012
  • Architect: Grijsbert Friedhoff, rijksbouwmeester (1956); Cees Dam (2012)
  • Eigenaar: RVB
  • Gebruikers: ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwlaiteit en Dienst ICT Uitvoering

Gemiddeld energiegebruik per categorie [GJ]

Gemiddeld energiegebruik per categorie [GJ] Bezuidenhoutseweg 73
Gemiddeld energiegebruik Parnassusplein 5 2017-2022 [GJ]
Elektriciteit16055
Stadswarmte16181

NB: de energiedragers zijn omgerekend naar GJ.
Elektriciteit: kWh * 0,0036 = GJ
Gas: m* 0,0316 = GJ

Brontabel als csv (99 bytes)

Energiegebruik per categorie per jaar [GJ]

Energiegebruik per categorie per jaar [GJ] Bezuidenhoutseweg 73
ElektriciteitStadswarmteTotaal
2017176071543433041
2018175031535332856
2019181551666934824
2020149791720732186
2021140541624230296

NB: de energiedragers zijn omgerekend naar GJ.
Elektriciteit: kWh * 0,0036 = GJ
Gas: m* 0,0316 = GJ

Brontabel als csv (155 bytes)

Duurzame oplossingen