Stadbatterij draagt bij aan beperken netcongestie

Netcongestie wordt een steeds groter probleem in Nederland. Met de Stadsbatterij van ERDH in de onderdoorgang van de Rijnstraat wordt ervaring opgedaan hoe batterijen een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame energievoorziening van (overheids-)gebouwen met meer flexibiliteit op het elektriciteitsnet.

Directeur-Generaal Rijksvastgoedbedrijf Yvonne van der Brugge en Staatssecretaris Vivianne Heijnen nemen de Stadsbatterij in gebruik.
Beeld: ©RVB/Foto Bas Kijzers
Directeur-Generaal Rijksvastgoedbedrijf Yvonne van der Brugge, Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen, wethouder Kapteijns van de gemeente Den Haag, BAM COO Joost Nelis, ERDH-opdrachtgever, tevens voorzitter van de ERDH-stuurgroep André Weimar en ERDH-programmadirecteur Frans Deeleman hebben op 24 oktober 2023 met het verbinden van twee grote stekkers de Stadsbatterij in werking gesteld.

Stadsbatterij effectief als buffer

Stadsbatterijen kunnen als een buffer worden ingezet om grote schommelingen in de vraag naar elektriciteit en het aanbod van (duurzame) elektriciteit te dempen. ERDH onderzoekt in een vijftal experimenten op welke wijze de Stadsbatterij effectief kan zijn om als buffer in het elektriciteitsnet ingezet te kunnen worden.

Eén van de experimenten betreft de batterij opladen op momenten dat het gebouw weinig elektriciteit vraagt en ontladen op de piekmomenten van verbruik. Uit de eerste resultaten van dit experiment blijkt dat de batterij effectief kan zijn voor piekreductie. Om dit verder te optimaliseren wordt momenteel verder geëxperimenteerd met het inregelen van de batterij.

Stadsbatterij nuttig voor zowel netbeheerder als gebouweigenaar

Een belangrijk inzicht uit dit experiment is ook dat de piekreductie niet alleen relevant is voor de netbeheerder, maar ook voor de gebouweigenaren. Met de elektrificatie van gebouwinstallaties en de toename van laadpalen is de verwachting dat de elektriciteitsvraag van gebouwen verder zal toenemen. Een risico is dat de vraag snel naar de grens van de aansluitcapaciteit toe groeit. Met de inzet van Stadsbatterijen kunnen gebouweigenaren sturen op het beschikbare vermogen van de batterij, zonder dat de ingekochte netcapaciteit verhoogd hoeft te worden. Zo is er efficiëntie voor de netbeheerder én de gebouweigenaar.

De komende maanden worden de experimenten vervolgd. Uiteindelijk is het doel dat de batterij zo slim wordt ingeregeld dat deze op elk moment zelf de keuze kan maken waarop het meest optimaal kan worden gestuurd, zoals het vermijden van kosten en CO2-uitstoot en het beperken van pieken in het elektriciteitsverbruik.