Balanceren op het elektriciteitsnet met de Stadsbatterij

Met het plaatsen van een stadsbatterij wil Energierijk Den Haag ervaring opdoen met het opladen en onttrekken van elektriciteit met behulp van batterijen.

Door een sterke groei van elektriciteit die met zonnepanelen en windmolens wordt opgewekt, is er te weinig ruimte op het net voor alle nieuwe aansluitingen. Daarom is het belangrijk dat kennis en ervaring wordt opgedaan met het opslaan en onttrekken van elektriciteit met behulp van batterijen. In hartje Den Haag plaatst EnergieRijk Den Haag in juni 2023 een stadsbatterij waarmee ervaring kan worden opgedaan. De Handreiking Innovatie Stadsbatterij helpt professionals op weg bij het plaatsen van een stadsbatterij.

Afwegingskader voor professionals

In de Handreiking Innovatie Stadsbatterij wordt een afwegingskader aangereikt voor professionals die overwegen in stedelijk gebied een stadsbatterij te plaatsen. Hierbij komt een viertal aspecten aan de orde: businesscase, technische toepassing, veiligheid en vergunning. In de handreiking delen betrokken partijen hun inzichten bij de plaatsing van de stadsbatterij in de Rijnstraat 8 in Den Haag.

Kennis en ervaring opdoen en delen

EnergieRijk Den Haag wil met het plaatsen van de Stadsbatterij kennis en ervaring opdoen op het gebied van energieopslag. Dit betreft:

  • Piekreductie: Hoe kan de batterij de schommelingen in energievraag van een gebouw opvangen?
  • Balanceren: Hoe kan een bijdrage aan de balans in het energienetwerk worden geleverd op momenten dat er meer stroom wordt opgewekt dan wordt afgenomen en vice versa?
  • Netcongestie voorkomen: Hoe kan het lokale energienetwerk van Stedin worden ontlast door de afname van stroom te beperken op momenten dat er congestie (filevorming) op het netwerk plaatsvindt?
  • Optimaliseren energie inkoop: Hoe kan de batterij bijdragen aan het inkopen op tijdstippen waarop de energie het goedkoopst is?
  • Duurzame energie inzetten voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld voor het elektriciteitsgebruik van koffieapparaten: Hoe kan de opgewekte energie van de zonnepanelen op het dak bijdragen aan de bewustwording van gebruikers van een gebouw?

Meer informatie

De stadsbatterij is een initiatief van Rijksvastgoedbedrijf en kwam tot stand met medewerking van ATEPS, BAM, Invesis, Rijksvastgoedbedrijf en TROEF.

Voor meer informatie over de handreiking kunt u contact opnemen met Maarten Veerman of Fay van Zeijl, de kennishouders vanuit het ERDH-team via postbus.erdh@rijksoverheid.nl .

Over EnergieRijk Den Haag

ERDH is een samenwerkingsverband tussen Rijk, Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Den Haag en diverse (semi-) publieke en private partners gericht op de volledige verduurzaming van de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag. ERDH is gestart vanuit het inzicht dat duurzame installatie- en energieconcepten slimmer kunnen worden gerealiseerd als deze gebouwoverstijgend zijn in plaats van met de gebruikelijke ‘gebouw voor gebouw-aanpak’. Dat vereist samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen/eigenaren in een gebied en dat is geen makkelijke weg. Voor ERDH is de Trias Territoria het handelingsperspectief; energie besparen, lokaal opwekken en schaal inzetten. Het hogere doel van ERDH is kennis delen over het ‘wat en hoe dan’ door zelf een inspirerend en navolgbaar voorbeeld te zijn voor anderen.

Beeld: ©Rijksvastgoedbedrijf
De Stadsbatterij kwam tot stand met medewerking van Ateps, BAM, Invesis, Rijksvastgoedbedrijf en TROEF.