ERDH start haalbaarheidsonderzoek bi-directioneel laden in de strijd tegen netcongestie.

De vraag naar elektriciteit groeit de komende jaren, zo ook voor de gebouwen in het ERDH-werkgebied. Bij piekvraag dreigt er een tekort aan beschikbare elektriciteit voor die gebouwen. Hierdoor kunnen vitale processen uitvallen. ERDH onderzoekt in een haalbaarheidsstudie of bi-directioneel laden kan worden ingezet om de piekvraag van ERDH-gebouwen te verlagen.   

Beeld: ©Ministerie van Infratructuur en Waterstaat / Tineke Dijkstra
Accu's van elektrische auto's in de toekomst ook stroomleveranciers voor gebouwen?

Opslagcapaciteit elektrische auto's benutten voor gebouwen

Een toenemend aantal elektrische auto’s en laadpalen is in staat om bi-directioneel te laden. Dit betekent dat de accu’s van elektrische auto’s niet alleen kunnen worden geladen maar ook kunnen worden ontladen. De opslagcapaciteit van de accu’s kan zo bijvoorbeeld worden ingezet om het piekgebruik van elektriciteit van gebouwen op te vangen. Door de batterijen van de auto's op te laden bij een overschot aan (hernieuwbare) energie en te ontladen bij een grote energievraag van het gebouw kunnen mogelijk de aanschaf van additionele opslagcapaciteit of de uitbreiding van (schaars en kostbaar) aansluitvermogen worden voorkomen. Daarmee zou een bijdrage geleverd kunnen worden aan het verminderen van netcongestie.

Naar verwachting zullen de mogelijkheden van bi-directioneel laden toenemen aangezien het Rijk per 2028 een volledig elektrisch wagenpark nastreeft en 20% van de eigen parkeerplaatsen is voorzien van laadpalen.

Onderzoek panden in centrum èn internationale zone van Den Haag

In het ERDH-onderzoek wordt onder andere bekeken bij welke panden, welk type laadpalen, hoeveel laadpunten en welke typen auto’s voor bi-directioneel laden in aanmerking komen. Zowel de ERDH-panden in het centrum als de internationale zone rond Europol, Eurojust en OPCW van Den Haag worden betrokken in deze studie.

Het onderzoek naar bi-directioneel laden is in het tweede kwartaal van dit jaar gestart en zal in de zomer worden afgerond. Het onderzoek beperkt zich in eerste instantie tot de rijksgebouwen in het ERDH-werkgebied. Afhankelijk van de uitkomsten van de studie zal bepaald worden of nog dit jaar een pilot met directioneel laden zinvol is.

Stadsbatterij experimenten

ERDH voert experimenten uit met de Stadsbatterij in de onderdoorgang van de Rijnstraat. Hierbij wordt eveneens onderzocht op welke wijze deze grote batterij een rol kan spelen bij het beperken van netcongestie.